Tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje.

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní fotografické služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1. Správcem Vašich osobních údajů jsou:

Hana Brožková, fotografka IČ: 87208661, Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 2
(Č.j.: MCP2/050859/2013/OZ-REG/se sídlem: Šafaříkova 205/20, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, datum vzniku: 19.11.2008

Stanislav Novotný, fotograf, IČ: 88597407, Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 3
Č.j.: UMCP3/2743/2012/Cís/4 / se sídlem: Praha – Žižkov, Pospíšilova 1282/1, PSČ 13000, datum vzniku: 23.2.2012

Jana Šrámková, fotografka, IČ: 7603653, zapsané v živnostenském rejstříku pod č.j. ZIV/U8972/2014/Obu se sídlem Široká 146, 250 66 Zdiby, datum vzniku od 20.5.2018      

2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, poskytnuté služby

3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: Poskytování fotografických služeb.

4. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv.

5. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

6. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: poskytnutí Vámi objednaných fotografických služeb.

7. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu. 
8. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.